2n Pagament Intercanvi alemanya 22/23

100,00

Data límit: 30 de juny

Descripció

L’intercanvi el realitzarem el curs vinent, 2022-2023, amb la Max Brauer Schule d’Hamburg. Hi participaran els alumnes de l’optativa d’alemany de 3r d’ESO que actualment estan cursant 2n d’ESO i els de l’optativa de 4t d’ESO que actualment estan cursant 3r d’ESO. Els objectius d’aquesta activitat internacional són l’enriquiment cultural i la millora de la competència comunicativa en llengua alemanya.

Les dates provisionals previstes són les següents:

Acollirem el grup d’alumnes alemanys del 23 al 30 d’octubre del 2022 a Igualada, i nosaltres viatjarem a Hamburg del 24 al 30 d’abril del 2023.

El cost total de l’intercanvi serà, aproximadament, d’uns 400€, aquest preu pot variar en funció del nombre d’alumnat participant a l’intercanvi.

És per aquest motiu que us demanem un primer pagament de 100€ com a confirmació de la vostra participació per poder tenir un número concret de participants. Procurarem espaiar els pagaments en quatre pagaments per tal que no s’acumulin tots de cop.

2n PAGAMENT data límit 09 d’octubre.